Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Styrelseledamöter

Ordförande,  Fredrik Röjd
Vice, Ej vald
Sekreterare, Ej vald
Kassör, Ej vald
Ledamot, Anna Smith, Bernt Larsson, Anna Brandt, Andy Pallin

Revisor

Ingrid Jonsson

Valberedning

Tony Nord
Sven- Åke Von Veh
Joe Eriksson Glad

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG
Pipgränd 14, 1001
826 35 Söderhamn
Telefon: 070-32 66 297
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 886501-3661